Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 13/11/13


segestion-marato-tv3-579x131

Corrupció a la Marató de  TV3 ?

Si es cert el que afirma la Revista “Café amb llet” en aquest vídeo https://www.youtube.com/watch?v=7M7v99yQ2K0 , s’entén perquè  les peticions de la Dolça Revolució de les Plantes Medicinals no son ateses i no pot mai accedir al programa de la Marató  de TV3 , on es recull diners per investigar sobre diferents malalties .

No dubtem de la bona fe dels professionals que fan el programa , el que no tenim tant clar es que qui està movent els fils de la Televisió pública catalana a nivell polític, jugui prou net a l’hora , no tant sols de desviar diners per ves a saber que,  sinó per barrar el pas a possibles alternatives de teràpies naturals de baix cost o gratuïtes,  si es fomentes  l’autocultiu de plantes medicinals que proposa la Dolça Revolució,   o es parles de l’influencia en l’origen de  moltes malalties , de l’alimentació y beguda escombraria  que en part patrocina el programa.

Cal dir que com  a mínim la valentia de Café amb llet ja ha fet possible saber fins ara  tots els tripijocs i malversacions de diner públic que en el capítol de Sanitat han comes els diferents Governs .

I si aquesta última denuncia també es certa,  ficarà en entredit a una de les poques cadenes de Televisió que encara  tenia petits reservoris de llibertat i certa credibilitat.

Al col·lectiu de periodistes de TV3 toca aclarir aquest desfalc que Cafeambllet denuncia.

Si des de fora aquesta informació circula cal que també des de dins , els propis periodistes perdin la por i parlin clar.

https://www.youtube.com/watch?v=7M7v99yQ2K0

———————————————————————————————————————

¿ Corrupción en la Marató de TV3 ?

Si es cierto lo que afirma la Revista ” Café amb llet ” en este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=7M7v99yQ2K0  , se entiende que las peticiones de la Dulce Revolución de las Plantas Medicinales no sean atendidas y no pueda nunca acceder al programa de la Maratón de TV3 , donde se recoge dinero para investigar sobre diferentes enfermedades .

 No dudamos de la buena fe de los profesionales que hacen el programa, lo que no tenemos tan claro es que quien está moviendo los hilos de la Televisión pública catalana a nivel político ,  juegue  limpio a la hora , no sólo de desviar dinero para posibles  finalidades inconfesables  , sino también para cerrar el paso a posibles alternativas de terapias naturales de bajo costo o gratuitas , si se fomentase el autocultivo de plantas medicinales que propone la Dulce Revolución  o se hablase de la influencia en el origen de muchas enfermedades , por  parte  de la alimentación y bebida basura, que en parte patrocina el programa.


Hay que decir que como mínimo,  la valentía del equipo de  “Café amb llet”,  ya ha hecho posible saber hasta ahora todos los chanchullos y malversaciones de dinero público que en el capítulo de Sanidad han cometido los diferentes Gobiernos .

Y si esta última denuncia también es cierta , pondrá  en entredicho a una de las pocas cadenas de Televisión que aún tenía pequeños reservorios de libertad y cierta credibilidad .


Al colectivo de periodistas de TV3 toca aclarar este desfalco que “Cafè am bllet” denuncia .

Si desde fuera esta información circula, es necesario que también desde dentro  los propios periodistas pierdan el miedo y hablen claro.
https://www.youtube.com/watch?v=7M7v99yQ2K0

Read Full Post »

A %d blogueros les gusta esto: